Haziran 2015

Atık

1. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık, işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde.
2. Üretim, tüketim ve benzeri faaliyetler süresince ortaya çıkan ve çevreyi kirleten maddeler.