Bilim Adamları ve Önemli Şahsiyetler

Georg Simon Ohm, 1789 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Bir çilingirin oğlu olan George Simon Oh...
RACHEL LOUISE CARSON (Reyçıl Luiz Karsın, 1907-1964) Rachel Louise Carson (Reyçıl Luiz Karsın) yaza...
İbnül Heysem
IBN-I HEYSEM (965-1039) 965 yılında Basra'da doğdu. Batılı kaynaklarca Alhazen adıyla anılan ünl...
Tam adı Ebû Ca’fer Muhammed b. Mûsâ el-Hârezmî’dir. İsmi Batı kaynaklarında Alkarismi, Algoritmi, Al...
GALILEO GALILEI (Galile, 1564 - 1642) 400 yıl önce kendi icadı olan teleskopla...
Moseley’in yaşam öyküsü, 23 Kasım 1887’de İngiltere’nin güney sahillerinde Weymouth (Veymut) kentind...
Walther Flemming (1843-1905) Alman biyolog ve sitogenetiğin kurucusudur. Mitozun günümüzün tekn...
Emmy Noether 1892-1835 yılları arasında yaşamıştır. Almanya'da doğan ve bir Yahudi olan Emmy No...
Sofia Kovalevskaya - Kadın Matematikçi
Sofia Kovalevskaya 1850-1891 yılları arasında yaşamıştır. 1850 yılında Moskova'da doğan Sofia Koval...
Augusta Ada Byron - Kadın Matematikçi
Augusta Ada Byron (Lovelace Kontesi) 1815-1852 yılları arasında yaşamıştır. Ünlü İngiliz şair Lord...