Bilim Adamları ve Önemli Şahsiyetler

(1707 - 1783) 18. yüzyıl İsviçre'si, matematikçiler ailesinin en meşhur matematikçisidir. Çağdaşl...
(1729-1799) Van Leeuwenhoek'un tanımladığı "küçük hayvancıklar" ile ve bunların nereden geldikleri...
(1753 - 1823) Isının hareket enerjisine dönüş prensibini ve termodinamiğin temel prensibini bulan F...
(21 Mart 1768 Auxerre Fransa - 16 Mayıs 1830 Paris Fransa) Bir terzinin oğlu olan Jean Babtiste...
(6 Eylül 1766 – 27 Temmuz 1844 ) (I) John Dalton,1766 yılında Manchester’de doğdu. Babası Quake...
Galile öldü; Newton doğdu. Bu iki dehanın aralarında ortalama bir yaşam süresi var; ama onlar arasın...
(1630 - 1677) Isaac Barrow, 1630 yılında İngiltere'de Londra'da doğdu. 1664 yılında Cambridge...
20 Temmuz 1822 (Hynčice, Avusturya İmparatorluğu) - 6 Ocak 1884 (Brno, Avusturya-Macaristan) Kalıtı...
(1777 - 1855) Helyotropu ve magnetometreyi icat eden Alman astronomu, matematik ve fizikçisi, muc...
(1564-1642) "Kainat dediğimiz kitap ,yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz.O, matemat...