Bilim Adamları ve Önemli Şahsiyetler

Robert Hooke

(1635-1703) Hem teorik hem de pratik açıdan yaptığı çalışmalarla bilimsel rönesansta büyük rol oynamış bir İngiliz bilim adamıdır. B...
Sofia Kovalevskaya - Kadın Matematikçi Sofia Kovalevskaya - Kadın Matematikçi

Sofia Kovalevskaya 1850-1891 yılları arasında yaşamıştır. 1850 yılında Moskova'da do...
Soren Sorensen (Soren Peter Lauritz Sorensen)

Asitlerin ve Bazların Babası... Çok iddialı bir cümle mi oldu acaba? Ge...
Thales-Thalles-Tales

Thales (Thalles-Tales) (M.Ö.624 - M.Ö.547) Antik dönemin ünlü filozofudur. ataları Fenikelilerdir.. Son kaynaklar, M...
Theodor Wiesengrund Adorno

(1903 Frankfurt am Main - 1969 Viège/İsviçre) Kısaca: Alman düşünürü ve müzikoloğu. Oxford'da müzik öğre...
Uluğ Bey

Uluğ Bey (1393 - 1449) Türk matematikçilerinden birisi olan Uluğ Bey, Timur'un erkek torunlarından hükümdar olanlardan birinin oğludur. Asıl ad...
Walther Flemming

Walther Flemming (1843-1905) Alman biyolog ve sitogenetiğin kurucusudur. Mitozun günümüzün teknolojisiyle çekilmiş fotoğra...

Sayfalar