Bilim Adamları ve Önemli Şahsiyetler

Blaise Pascal

1623-1662 Biz gerçekleri sadece sebeplerle değil, kalple de buluruz. Bir Fransız matematikçi ,fizikçi ve aynı zamanda teolojist o...
Cabir Bin Eflah

?-1140 (1150) Cabir bin Eflah'ın (ölümü: 1140-1150 arası) eserleri, Batı Bilim Dünyası' nda XV. yy. başlarına kadar geniş ilg...
Cahit Arf

(1910 - 1997) (I) Cahit Arf 1910 yılında Selanik'te doğan değerli bir Türk matematikçisidir. 1932 yılında Ecole Normale Superieure'de...
Charles Emile Picard

(1856-1941) Fransız matematikçi. Sorbonne'da çözümleme ve yüksek cebir profesörü oldu. Bilimler akademisi üyeliğine seç...
Charles Hermite

(1822-1901) Fransız matematikçi. Ecole Polytechnique'te, Paris Bilimler Akademisi'nde ve Collége de France'de profesörlük görevin...
Clement Ader

(1841 Fransa - 1925 Fransa) İlk kez mikrofon ve tiyatrofonu icat eden ve yaptığı ilk basit uçakla ilk uçuşu gerçekelştiren ve uçakçılığ...
D'Alembert

(1717 - 1783) Jean Le Rond d'Alembert adı, Notre Dame de Paris yöresinde küçük bir kilisenin adı olan Saint-Jean-Le Rond'tan gelmekted...
Democritus (Demokritus)

(M.Ö. 460 - 370) (I) Abdera'lı Democritus, Trakya'da bir İyon'ya kentinin bir kolonisinde doğmuştur. Bu şehir,...
Diyofantus

(210-290) Yunan Matematikçisi. (Yaklaşık 210-Yaklaşık290) Yaşamı hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Yunan matematiğine Cebir'i sokan kişi s...
Ebu'l Vefa

(940-998) EBU'L VEFA (Buzcan 940 - Bağdat 998), özellikle VI-VII. yy.'larda ortaya konmuş olan Hint Matematik modelleri ile Sabit bin...

Sayfalar