Bilim Adamları ve Önemli Şahsiyetler

Harezmi (El-Harezmi)

Tam adı Ebû Ca’fer Muhammed b. Mûsâ el-Hârezmî’dir. İsmi Batı kaynaklarında Alkarismi, Algoritmi, Algorismi veya Algorism...
Henry Moseley

Moseley’in yaşam öyküsü, 23 Kasım 1887’de İngiltere’nin güney sahillerinde Weymouth (Veymut) kentinde başladı. Moseley’in babası Oxfo...
Hypatia - Kadın Matematikçi Hypatia - Kadın Matematikçi

370 - 415 yılları arasında yaşamıştır. İlk kadın matematikçilerden biri olarak kabul edilen, İskenderiye'd...
İbnül Heysem İbnü'l Heysem (İbn-i Heysem)

IBN-I HEYSEM (965-1039) 965 yılında Basra'da doğdu. Batılı kaynaklarca Alhazen adıyla anılan ünl...
Isaac Barrow

(1630 - 1677) Isaac Barrow, 1630 yılında İngiltere'de Londra'da doğdu. 1664 yılında Cambridge Üniversitesinde matematik profesörü...
Isaac Newton

Galile öldü; Newton doğdu. Bu iki dehanın aralarında ortalama bir yaşam süresi var; ama onlar arasında bu rastlantının ötesinde bağlant...
John Dalton

(6 Eylül 1766 – 27 Temmuz 1844 ) (I) John Dalton,1766 yılında Manchester’de doğdu. Babası Quaker mezhebine mensup bir dokumacıydı....
Joseph Fourier

(21 Mart 1768 Auxerre Fransa - 16 Mayıs 1830 Paris Fransa) Bir terzinin oğlu olan Jean Babtiste Joseph Fourier, 21 Mart 1768 gü...
Lazare Nicolas Marguérite Carnot

(1753 - 1823) Isının hareket enerjisine dönüş prensibini ve termodinamiğin temel prensibini bu...
Lazaro Spallanzani

(1729-1799) Van Leeuwenhoek'un tanımladığı "küçük hayvancıklar" ile ve bunların nereden geldikleri ile çok ilgilenmiş bir...

Sayfalar