Esmaül Hüsna (Esma-ül Hüsna) Sırları

Forumlar: 

Açıklama:
Esma-ül Hüsna ile duaya başlayacağınız zaman önce 99 ismi şerifi bir okuyunuz sonra 100 istiğfar ve 100 salatü selam getiriniz. Bir Fatiha, üç ihlas, bir Felak, bir Nas süresi okuyup sevabını önce Efendimiz Hz.Muhammed (aleyhisselam) sonra diğer peygamberlere sonra Ashab-ı kiram’a sonra altın sinsile meşayıhı kiram’a hediye etmek lazımdır. Zira Allah dostlarının hatırına duaları kabul eder. Hangi ismi şerifi okuyacaksanız ismin başına “ya” kelimesi getiriniz.
Mesela: Errahman ismi şerifini – ya Rahim şeklinde tesbih ediniz. Burada yazılan ismi şerif ve dualar Kenzul ulumi-l mehki kitabından alınmıştır.

Hangi tesbihe başladıysanız o ismi şerifi 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah istek ve hacetleriniz kısa zamanda gerçekleşir. Dualar Allah’a edilir, duaları Allah kabul eder. Bize düşen sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır. ” Allah’ın güzel isimleri vardır, Onunla kendisine dua ediniz.”(Araf 173)

İSMİ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ
Er- RAHMÂN
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden anlamına gelir. Günde 298 defa okunur; Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. anlamına gelir. Günde 258 defa okunur; Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. anlamına gelir. Günde 90 defa okunur; Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak.

El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz anlamına gelir. Günde 170 defa okunur; Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği.

Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren anlamına gelir. Günde 131 defa okunur; Korkulan herşeyden korunmak.

El- MÜ’MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan anlamına gelir. Günde 137 defa okunur; Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan anlamına gelir. Günde 145 defa okunur; İnsanların düşüncelerini anlar korunur.

El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip anlamına gelir. Günde 94 defa okunur; Düşmanlara galip gelmek.

El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan anlamına gelir. Günde 206 defa okunur; istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren anlamına gelir. Günde 662 defa okunur; İzzete ve refaha nail olmak.

El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden anlamına gelir. Günde 731 defa okunur; İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak.

El- BÂRİ
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan anlamına gelir. Günde 214 defa okunur; İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.

El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren anlamına gelir. Günde 336 defa okunur; Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok anlamına gelir. Günde 1281 defa okunur; Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan anlamına gelir. Günde 306 defa okunur; Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan anlamına gelir. Günde 14 defa okunur; Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden anlamına gelir. Günde 308 defa okunur; Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran anlamına gelir. Günde 489 defa okunur; Maddi manevi hayırlar için

El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen anlamına gelir. Günde 150 defa okunur; ilim zenginliği için

El- KÂBID
Sıkan, Daraltan anlamına gelir. Günde 903 defa okunur; Zalimin zülmünden kurtulmak için

El- BÂSIT
Açan, Genişleten anlamına gelir. Günde 72 defa okunur; İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan anlamına gelir. Günde 1481 defa okunur; Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten anlamına gelir. Günde 351 defa okunur; İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan anlamına gelir. Günde 117 defa okunur; Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden anlamına gelir. Günde 770 defa okunur; Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ
Herşeyi iyi işiten anlamına gelir. Günde 180 defa okunur; Duaların kabulu için

El- BASİR
Her şeyi iyi gören anlamına gelir. Günde 112 defa okunur; Acziyetin kalkması için

El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren anlamına gelir. Günde 68 defa okunur; Haklı davasını kazanması için

El- ADL
Çok Adaletli anlamına gelir. Günde 104 defa okunur; Adaletli olmak için

El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran anlamına gelir. Günde 129 defa okunur; Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar anlamına gelir. Günde 812 defa okunur; Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren anlamına gelir. Günde 88 defa okunur; Ahlak ve hilim güzelliği için

El- AZİM
Çok Azametli anlamına gelir. Günde 1020 defa okunur; Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok anlamına gelir. Günde 1286 defa okunur; Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren anlamına gelir. Günde 526 defa okunur; Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek anlamına gelir. Günde 110 defa okunur; Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- KEBİR
En büyük, pek büyük anlamına gelir. Günde 232 defa okunur; Hürmet görmek için

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan anlamına gelir. Günde 998 defa okunur; Nefsinin ve malının korunması için

El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren anlamına gelir. Günde 550 defa okunur; Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen anlamına gelir. Günde 80 defa okunur; Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi anlamına gelir. Günde 5329 defa okunur; Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol anlamına gelir. Günde 270 defa okunur; Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden anlamına gelir. Günde 312 defa okunur; Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren anlamına gelir. Günde 3025 defa okunur; Duaların kabul olunması için

El- VASİ’
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar anlamına gelir. Günde 137 defa okunur; Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli anlamına gelir. Günde 6084 defa okunur; İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan anlamına gelir. Günde 400 defa okunur; Herkesin sevgisini kazanmak

El- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek anlamına gelir. Günde 3249 defa okunur; İzzet ve şerefin artması için

El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran anlamına gelir. Günde 573 defa okunur; Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır anlamına gelir. Günde 319 defa okunur; Şehid olmak, heybetli olmak için

El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duran anlamına gelir. Günde 108 defa okunur; İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran anlamına gelir. Günde 66 defa okunur; Allah’tan her türlü yardımı görmek için

El- KAVİY
Pek Güçlü anlamına gelir. Günde 116 defa okunur; Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN
Çok Sağlam anlamına gelir. Günde 500 defa okunur; Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostu anlamına gelir. Günde 2116 defa okunur; Her işinde Allah’ın yardımı için

El- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen anlamına gelir. Günde 3844 defa okunur; Kazancın genişlemesi

El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen anlamına gelir. Günde 148 defa okunur; Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan anlamına gelir. Günde 57 defa okunur; Her işte muvaffak olmak için

El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan anlamına gelir. Günde 124 defa okunur; Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren anlamına gelir. Günde 68 defa okunur; İşlerin başarılı olması için

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan anlamına gelir. Günde 490 defa okunur; Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten anlamına gelir. Günde 324 defa okunur; Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan anlamına gelir. Günde 156 defa okunur; Allah’ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan anlamına gelir. Günde 196 defa okunur; Kaybedilen şeyi bulmak

El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok anlamına gelir. Günde 48 defa okunur; Kazancın bolluğu için

El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK anlamına gelir. Günde 3669 defa okunur; İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci anlamına gelir. Günde 134 defa okunur; Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten anlamına gelir. Günde 305 defa okunur; İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan anlamına gelir. Günde 744 defa okunur; Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM
İstediğini ileri geçiren, öne alan anlamına gelir. Günde 184 defa okunur; Daima yükselmek için

El- MUAHHİR
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan anlamına gelir. Günde 847 defa okunur; Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL
İLK anlamına gelir. Günde 37 defa okunur; Her hayır işinde birinci olmak için

El- AHİR
SON anlamına gelir. Günde 801 defa okunur; Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar anlamına gelir. Günde1106 defa okunur; Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN
Herşeyden gizli anlamına gelir. Günde 62 defa okunur; Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden anlamına gelir. Günde 47 defa okunur; Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLÎ
Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce anlamına gelir. Günde 551 defa okunur; Devletten istediğini elde etmek için

El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok anlamına gelir. Günde 202 defa okunur; Herhalde iyilik bulmak için

Et- TEVVÂB
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan anlamına gelir. Günde 409 defa okunur; Tövbelerin kabulu için

El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran anlamına gelir. Günde 630 defa okunur; Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV
Çok affeden anlamına gelir. Günde 156 defa okunur; Rızık bolluğu Kalp huzuru

Er- RAÛF
Çok lütüfkar Çok esirgeyen anlamına gelir. Günde 287 defa okunur; Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK
Mülkün ebedi sahibi anlamına gelir. Günde 212 defa okunur; mal ve kazanca zarar gelmez

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm
Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi anlamına gelir. Günde 1100 defa okunur; işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT
Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan anlamına gelir. Günde 209 defa okunur; Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ’
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan anlamına gelir. Günde 114 defa okunur; Küsleri barıştırmak için

El- GANİY
Çok zengin ve herşeyden müstağni anlamına gelir. Günde 1060 defa okunur; Büyük servet ve geniş rızık için

El- MUĞNİ
İstediğini zengin eden anlamına gelir. Günde 1100 defa okunur; Geçim genişliği bol rızık için

El- MÂNİ’
Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen anlamına gelir. Günde 161 defa okunur; Kaza beladan uzak olmak için

Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan anlamına gelir. Günde 1001 defa okunur; Zararlı kişinin darlığından kurtulmak için