TEOG Nedir? TEOG'la İlgili Merak Edilenler

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG)

 • Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2013-2014 eğitim-Öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlarda bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek bir sistemdir.

TEOG AMACI NEDİR ?

 • Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek
 • Eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak
 • Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak
 • Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak
 • Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek

TEOG HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK ?

 • TEOG ilk yıllar için sadece 8. sınıflarda yapılacak. Daha sonra diğer alt sınıflara da yayılacak.

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Hangi Dersleri  Kapsamaktadır?

DERSLER

KAÇINCI SINAV OLDUĞU

SINAV  AYI

Türkçe

           2.SINAV

*KASIM Ayının Son Haftası(1. DÖNEM)

* NİSAN Ayının son Haftası(2.DÖNEM)

Matematik

Fen ve Teknoloji

İngilizce

TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI

DERS ADI  BAŞLAMA SAATİ  SORU SAYISI  SÜRESİ 
Türkçe  9 20 40 DAKİKA 
Matematik  10 20 40 DAKİKA 
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi  11 20 40 DAKİKA 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

 • 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.
 • E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.
 • 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

 • Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.
 • Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

(TEOG)  UYGULAMASINDA SORULAR NASIL OLACAK

Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG)

 • Sınavlar akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak
 • Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak,o günlerde okullar tatil edilecek
 • Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak
 • Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek
 • Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek.
 • Öğrenciler olağan üstü haller dışında sınavlara kendi okullarında girecekler
 • Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı okullarda görev yapacaklar

MAZERET SINAVININ UYGULANMASI

Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır
 • Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.
 • Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
 • Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır.
 • Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

YIL SONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI

Not ile değerlendirilen tüm derslerin yıl sonu puanlarının, o dersin haftalık ders sayısı ile çarpımının ,haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puanı ifade eder.

AĞIRLANDIRIKLANMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI

Öğrencinin altı temel dersten girdiği,merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanı ifade eder.

DERSLERİN KATSAYILARI

DERS ADI

AĞIRLIK KATSAYISI

Türkçe

4

Matematik

4

Fen ve Teknoloji

4

Din K. ve Ah.

2

T.C İnkılap Tar.T ve Ata.

2

Yabancı Dil

2

TOPLAM

18

Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

ORTAÖĞRETİMDE ESAS ALINACAK PUAN HESAPLAMASI

6,7,8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının Aritmetik ortalamasının

      

            %30

8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

           %70

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait AOSP bulunur. Her iki dönem AOSP ‘nın aritmetik ortalaması; AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANININ oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK

Yerleştirmeye esas puan,öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak
Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirme merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA

 • Tercih Önceliği
 • Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekliği
 • Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılacak

ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir.

b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

EK PUAN

Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının
- Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,
- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,
- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,
- Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si
oranında ek puan eklenir.

ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir

ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla ücretinin  yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır