Deney/Etkinlik

Deneyler, etkinlikler.

Deney/Etkinlik
Ön bilgi: Chlorella ( Klorella ) gibi yeşil algler üzerinde bugün pek çok araştırmalar...
0
Deney/Etkinlik
Bu çalışmada, hazırladığınız küçük su kültüründe, çeşitli mikroskobik organizmaların sayılarındaki...
0
Suya Daldırılan Her Cisim Islanır mı?
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Suya daldirilan dereceli silindir içindeki bir cismin islanmadigini gözlemek.Deney...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Suda yan batirilan dereceli silindirden çikan hava kabarciklarini görmekDeney...
0
Havasiz Yere Su Dolar
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Havasi emilen dereceli silindirin içerisine aniden suyun doldugunu görmek.Deney...
0
Hava Olan Yere Su Girmez
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Dereceli silindire hapsedilen havanın bulunduğu yere suyun girmediğini görmek.Deney...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Virüslerin yapısını ve yaşamsal özelliklerini tanıyabilmek.Deney Malzemeleri:Ucu...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Mikroskobun yapısını ve özelliklerini tanıyabilmek (Mikroskopun yapısını ve...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Bitki hücresinin temel kısımlarını incelemekDeney Malzemeleri:Kuru soğan, lam, lamel...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Hayvan hücresinin temel kısımlarını incelemekDeney Malzemeleri:Ağız içi epiteli, lam...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Çiçeğin kısımlarını incelemek Deney...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Bitkilerin çimlenebilmesi için gerekli olan faktörleri kavramak.Deney Malzemeleri:...
0

Sayfalar