Haber

2015 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçları 18.11.2016 tarihi itibarıyla açıklandı.

Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşti.  Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %1,06; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 122.288, TZE araştırmacı sayısı da 95.161 olarak açıklandı.

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %1,06’ya yükselmiştir.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel sektör %50 ile en büyük paya sahipken bunu %39,7 ile yükseköğretim sektörü ve %10,3 ile kamu sektörü takip etmiştir.

Ar-Ge harcamalarının 2015 yılında %50,1’i özel sektör tarafından finanse edilirken, bunu %27,6 ile kamu sektörü, %18,1 ile yükseköğretim sektörü, %3,2 ile diğer ulusal kaynaklar ve %1,1 ile yurt dışı kaynaklar takip etmiştir.

Ar-Ge Personeli Sayısı

2015 yılında TZE cinsinden toplam 122.288 kişi Ar-Ge personeli, 95.161 kişi araştırmacı olarak çalışmıştır. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin  %55’i özel sektörde, %35’i yükseköğretim sektöründe ve %10’u kamu sektöründe yer almaktadır.

Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre 2015 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %28 ile Batı Anadolu (TR5) iken, bunu %21,6 ile İstanbul (TR1) ve %21 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %24,1 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %21,4 ile Batı Anadolu (TR5) ve %14,2 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

 

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

2015 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşılabilir.

 

3. Uluslararası Nâdir Hastalıklar Araştırma Konsorsiyumu (IRDiRC) Konferansı

Tarih: 8-9 Şubat 2017

Yer: Paris, Fransa

Özet son gönderim tarihi: 30 Kasım 2016

 

Konferans hakkında:

Uluslararası Nâdir Hastalıklar Araştırma Konsorsiyumu (IRDiRC- International Rare Diseases Research Consortium) tarafından düzenlenen konferansta, dünya genelinde nâdir hastalıklar alanında yapılan araştırmaların değerlendirmesi, nâdir hastalıklar araştırmalarındaki yeni yaklaşımlar, yeni trendler, 2017-2027 yılları arasında nâdir hastalıklar araştırma alanı hedeflerinin belirlenmesi konuları ele alınacaktır.

Konferans programı ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye http://irdirc-conference.org/ internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Konferansa katılım desteği:

Konferansa katılım desteği için TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi) ve TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Seyahat Destekleri Programı (http://www.h2020.org.tr/tr/content/konsorsiyumlara-katilma-amacli-seyahat-destegi)  ile iletişime geçiniz.

ERA Net E-Rare hakkında:

Avrupa Araştırma Alanı (ERA Net) E-Rare Projesi nâdir hastalıklar alanında uluslararası Ar-Ge projelerine düzenli olarak açtığı çağrılarla destek vermektedir (http://www.erare.eu/). 2017 yılının çağrı başlığı “Nâdir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects on Rare Diseases in Innovation Therapies)” olup, çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye  http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/9-era-net-e-rare-nadir-hastaliklar-arastirmalari-icin-uluslararasi-ortak-cagrisi-2017  ve http://www.erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017 internet sayfalarından ulaşabilir; proje ile ilgili tüm sorularınızı TÜBİTAK ERA-Net E-Rare Projesi Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e, jale.sahin@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.