Merak edilen bilgileri buradan bulabilirsiniz. Ayrıca kendi merak...

Sitemizde özellikle Fen Bilimleri olmak üzere birçok derse ait...

Her seviyeden yüzlerce deneye tek tıkla buradan ulaşabilirsiniz...

Derslerle ilgili animasyonları sitemizde bulabilirsiniz. Ulaşmak...

Birçok alanda çığır açan, bilime yön veren, yaşantımızı...

ışık

Ateş Böcekleri Nasıl Işık Yayar?

Lampyridae ailesinde bulunan ve ışık yayan böceklere genel olarak ateşböceği adı verilir. Dişilerin hepsi, erkeklerinse büyük çoğunluğu ışık yayar.

Işığın Kırılması

Işığın yoğunlukları farklı olan saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma adı verilir.

Difüz Işık

Yarı geçirgen bir yüzeyden geçerek konu üzerine düşen ışığa ise difüz (yayınık) ışık denir. Direkt ışığın tersine difüz ışık yumuşak bir karaktere sahiptir. Nesne bu tip bir ışıkla aydınlatılacak olursa, bu durumda görüntünün sınırları belirsizleşir. Yani görüntünün keskinliği zayıflar.

Akkor

Yüksek sıcaklık etkisi ile ısı, ışık ya da ikisini birden yayan cisimlerin özelliği.

Fotosentez

1-Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi.

Bitkiler Güneşe Ne Kadar Dayanır?

Bitkiler enerjilerini fotosentez yoluyla güneş ışığından elde ederler. Ancak, çok fazla ışık da fotosentezi yavaşlatır.

Bitkiler Gece Fotosentez Yaparlar mı?

Bitkiler, besinlerini çoğunlukla fotosentez yardımıyla yaparlar.

Düzgün Yansıma

Işık ışınları düzgün yansıtıcı yüzeylere geldiğinde yansıma kanunlarına uygun olarak birbirine paralel yansır. Bu yansımaya düzgün yansıma adı verilir. Düzgün yansıma aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olur.

Düzgün Yansıma

Tam Gölge

Bir noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan yani opak bir cisim konulduğunda cismin arkasındaki ekranda karanlık bir bölge oluşur. Meydana gelen bu karanlık bölgeye tam gölge denir. Tam gölge, ışık kaynağından hiç ışık almayan ve sınırları kesin olan bölgedir.

Opak (Saydam Olmayan) Madde

Işığı hiç geçirmeyen maddeler, saydam olmayan maddelerdir. Kitap, mukavva, tahta, demir opak maddelere örnek verilebilir. Opak maddelerin kalınlığı azaldıkça yarı saydam hale gelebilir.

Sayfalar

ışık beslemesine abone olun.

Ders Notları (Yeni Eklenen)

Merak Edilenler (Yeni Eklenen)