Oyunlar - Eğitsel/Eğitici Oyunlar - MEB Oyunları

Ay'ın Ana ve Ara Evreleri Etkinliği

Bu etkinliğimizde amacımız öğrencilerimizin; Ay'ın evreleri ile Dünya etrafındaki dolanma...
Uydusu Var mı? Oyunu

Bu etkinlikte öğrencilerimizin uydusu olan/olmayan gezegenlerin öğrenmesi amaçlanmaktadır. Uydusu olmayan gezegenler hangile...
Gezegen Yakalamaca Hafıza Oyunu

Bu etkinliğin amacı öğrencilere gezegenlerin isimlerinin tanıtılmasıdır. Gezegenlerin yerlerini aklın...
Karasal ve Gazsal Gezegenler Etkinliği

Bu etkinlikteki amacımız; karasal ve gazsal gezegenlerin öğretilmesi. Etkinlikte Gün...
Hangi Mevsim (Kuzey ve Güney Yarımküre) Etkinliği

Bu etkinliğimizdeki amaç; öğrencilerimize kuzey ve güney yarımküred...
Kuzey Yarım Kürede Hangi Mevsim Etkinliği

Bu etkinlikteki amacımız; tarihler arasında mevsimlerin öğrenilmesi. Kuzey yar...
Güneş, Dünya ve Ay'ı Yerleştirelim Etkinliği

Etkinliğimizde Güneş, Dünya ve Ay'ın konumlarının öğretilmesi amaçlanmak...
Yakıtlar Sürükle Bırak Oyunu

Bu etkinlikteki amacımız; yakıtların katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılmasının öğretilmesidir. Etkinlikte yapmanız...
Dünya'mızın Katmanları Sürükle Bırak Etkinliği - 3.Sınıf

Bu etkinliğimiz ilkokul 3.sınıflara yöneliktir. Etkinliktek...

Sayfalar