Gönül nasıl toprak altında çürümez ise, gönül mahsulü olan ...