Sürtünme

Ebonit

Kauçukla kükürt ile işlenmesiyle elde edilir. Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım kükürtle (S) işlenmesinden elde edilen plastik madde. Ebonit, yünlü kumaşa sürtüldüğünde yünlü kumaştan ebonite negatif yük geçişi olur ve ebonit negatif (-) yükle yüklenir, yünlü kumaş ise pozitif (+) yükle yüklenir. Aynı şekilde plastik maddelerde ebonit gibi davranır.