Sürtünme

Sürtünme

1. Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu.
2. Direnç.
3. Temas eden yüzeylerde; hareket zıt yönde etki eden ve hareketi engelleyici özelliğe sahip etki.

Ebonit

Kauçukla kükürt ile işlenmesiyle elde edilir. Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım kükürtle (S) işlenmesinden elde edilen plastik madde. Ebonit, yünlü kumaşa sürtüldüğünde yünlü kumaştan ebonite negatif yük geçişi olur ve ebonit negatif (-) yükle yüklenir, yünlü kumaş ise pozitif (+) yükle yüklenir. Aynı şekilde plastik maddelerde ebonit gibi davranır.