Jeoloji Terimleri

Jeotermal Enerji

1. Yer altından çıkan sıcak su buharından elde edilen enerji.
2. Jeotermal (jeo-yerküre, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır.

RSS - Jeoloji Terimleri beslemesine abone olun.