Adlandırma

Adlandırma

Terim Açıklaması: 

Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması.