Çevre

Çevre

Terim Açıklaması: 

Canlıların yaşam faaliyetlerini sürdürdüğü ve diğer canlılarla etkileşim içinde olduğu alan.