Opak (Saydam Olmayan) Madde

Opak (Saydam Olmayan) Madde

Terim Açıklaması: 

Işığı hiç geçirmeyen maddeler, saydam olmayan maddelerdir. Kitap, mukavva, tahta, demir opak maddelere örnek verilebilir. Opak maddelerin kalınlığı azaldıkça yarı saydam hale gelebilir.