Refraktometre

Refraktometre

Terim Açıklaması: 

1.Görme bozukluklarını ölçen cihaz.
2.Kütle Denkliklerinin Kurulmasında Ihtiyaç Duyulan Konsantrasyon Miktarının Ölçümü İçin kullanılan alet.
Örn:örneğin Meyve Suyunda şeker Konsantrasyonunu ölçmek Amacıyla Refraktometre Kullanılır. Refraktometreler örnekten Kritik Kırılma Açısını ölçerler. Kritik Kırılma Açısı Konsantrasyonla Değişir. Konsantrasyonda Bir Artış Olduğunda Kırılma Açısı Da Büyür. Renk , Gaz Ve çözünmüş Partiküller ölçüm Sonuçlarını Etkilemez. Refraktometreler ,genellikle Sukroz Içeren, Solüsyonlardaki çözünmüş Madde Miktarının Tayininde Kullanılır. Kırılma Indisi Ve Kuru Madde Içerik Miktarı Arasındaki Ilişki Sukroz Için Iyi Bilinir Ve “brix” Olarak Ifade Edilir. Brix ; 100 Gr Sıvı şeker Solüsyonundaki Sukroz Miktarının Gr Olarak Ifadesidir. Fakat , Kuru Madde Miktarının Sabit Kalmasına Rağmen , şeker Solüsyonunun Kırılma Indisi Sıcaklıkla Değişebilir.