Ribozom

Terim Açıklaması: 

Hücreye özgü proteinlerin sentezlenmesinde görevlidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.