Sürtünme

Terim Açıklaması: 

1. Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu.
2. Direnç.
3. Temas eden yüzeylerde; hareket zıt yönde etki eden ve hareketi engelleyici özelliğe sahip etki.