Terimler Sözlüğü

Terim Açıklama İlgili Alan
Doku Belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş hücrele... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Döllenme Erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin birl... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Donma Bir sıvının ısı vererek katı hâle geçmesi. Fen Bilimleri Terimleri, Fizik Terimleri, Kimya Terimleri
Duy 1-Elektrik ampulünün takıldığı vidalı yuva. 2-Ele...
Duyu İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranları...
Düzgün Yansıma Işık ışınları düzgün yansıtıcı yüzeylere geldiğind... Fen Bilimleri Terimleri, Fizik Terimleri
Ebonit Kauçukla kükürt ile işlenmesiyle elde edilir. Yüz... Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
Eğim Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğik.
Eklem 1-Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara geli...
Ekosistem Doğada birbiriyle etkileşim içinde olan canlılar i... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Ekran Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürüle...
Ekşime Gıda maddelerinin mikroorganizmalarla etkileşmeler... Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
Elektrik İletim Hattı Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi... Fen Bilimleri Terimleri, Fizik Terimleri
Eleman Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıldığında da ken...
Elips Bütün noktalarının odak denilen belirli iki ayrı n... Matematik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Coğrafya Terimleri
Endoplazmik retikulum Hücre zarı ve çekirdek arasında bulunur. Hücrede m... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Enzim 1. Canlı organizmadaki yaşamsal olayları kontrol e... Biyoloji Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Ergimek (sıcaklığı artırılmak yoluyla bir cisim) Katı duru... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
Ergin Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. Ham olmayan.
Eş Güdüm Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında... Fen Bilimleri Terimleri