Terimler Sözlüğü

E Harfiyle Başlayan
Eklem 1-Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara geli...
Ekosistem Doğada birbiriyle etkileşim içinde olan canlılar i...
Ekran Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürüle...
Ekşime Gıda maddelerinin mikroorganizmalarla etkileşmeler...
Elektrik İletim Hattı Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi...
Eleman Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıldığında da ken...
Elips Bütün noktalarının odak denilen belirli iki ayrı n...
Endoplazmik retikulum Hücre zarı ve çekirdek arasında bulunur. Hücrede m...
Enzim 1. Canlı organizmadaki yaşamsal olayları kontrol e...
Ergimek (sıcaklığı artırılmak yoluyla bir cisim) Katı duru...
Ergin Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. Ham olmayan.
Eş Güdüm Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında...
Etki Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üz...
Evre Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbi...
F Harfiyle Başlayan
Fayans Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir y...
Filtre Süzgeç.
Fosil Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların...
Fosil Yakıt Fosillerden oluşan petrol, kömür vb. yakıtların ge...
Fotogram (I) Fotografik duyarkat üzerine yerleştirilen nesn...
Fotosentez 1-Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden ka...

Sayfalar

Son Gönderiler

Başlık Ekleyen Yorum Son Gönderi
Kangurular bir sıçrayışta üç dört metre... dersdoktoru 27.03.2017 - 11:51
Bir istiridye türü yüz yıldan daha uzun... dersdoktoru 27.03.2017 - 11:35
Sürdürülebilir Kalkınma dersdoktoru 27.03.2017 - 10:47
Sorun çözümü görememelerinde değil... dersdoktoru 18.03.2017 - 00:27
Bildiklerimiz bizi cehaletimize... dersdoktoru 18.03.2017 - 00:25
Yerçekimi ve Ağırlığa Etki Eden... dersdoktoru 14.03.2017 - 14:39
Dağdaki Ağırlığın Deniz Seviyesindekine... dersdoktoru 14.03.2017 - 14:24
Dünya ile Ay arasındaki kütleçekim... dersdoktoru 14.03.2017 - 14:23
Dünya’nın kütleçekim alanı her yerde... dersdoktoru 14.03.2017 - 14:21
Dünya’nın Ekvator hizasındaki çapı... dersdoktoru 14.03.2017 - 14:20

Sayfalar

Son Aramalar