Terimler Sözlüğü

Terim Açıklama İlgili Alan
Eklem 1-Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara geli...
Ekosistem Doğada birbiriyle etkileşim içinde olan canlılar i... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Ekran Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürüle...
Ekşime Gıda maddelerinin mikroorganizmalarla etkileşmeler... Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
Elektrik İletim Hattı Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi... Fen Bilimleri Terimleri, Fizik Terimleri
Eleman Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıldığında da ken...
Elips Bütün noktalarının odak denilen belirli iki ayrı n... Matematik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Coğrafya Terimleri
Endoplazmik retikulum Hücre zarı ve çekirdek arasında bulunur. Hücrede m... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Enzim 1. Canlı organizmadaki yaşamsal olayları kontrol e... Biyoloji Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Ergimek (sıcaklığı artırılmak yoluyla bir cisim) Katı duru... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
Ergin Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. Ham olmayan.
Eş Güdüm Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında... Fen Bilimleri Terimleri
Etki Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üz...
Evre Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbi...
Fayans Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir y...
Filtre Süzgeç. Fen Bilimleri Terimleri
Fosil Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların... Fen Bilimleri Terimleri, Tarih Terimleri, Coğrafya Terimleri, Biyoloji Terimleri, Kimya Terimleri, Arkeoloji Terimleri
Fosil Yakıt Fosillerden oluşan petrol, kömür vb. yakıtların ge... Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri, Jeoloji Terimleri
Fotogram (I) Fotografik duyarkat üzerine yerleştirilen nesn...
Fotosentez 1-Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden ka... Biyoloji Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri