Terimler Sözlüğü

Terim Açıklama İlgili Alan
Germek Bir şeyin uçlarından çekerek onu gergin duruma get...
Gezegen Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı ya...
Gıda Besin.
Gizli Görüntü Işığa duyarlı yüzey üzerinde pozlandırma sonucunda...
Glikoz Altı karbonlu bir basit şeker. C6H12O6 Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Golgi cisimciği Salgı maddelerinin oluşturulmasında görevlidir. Ol... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Görüntü Işık ve optik yoluyla yüzey üzerinde ortaya çıkan...
Gözenek 1. Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri. 2...
Güç Birim zamanda yapılan iş. P=W/t Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Gümüş Tuzları Bromür, klorür ve iyot gibi alkali tuzlar ve ışığa...
Güneş Pili Güneş enerjisini, elektrik enerjisine dönüştüren d... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Güve Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul k...
Hayali Görüntü Işık yoluyla bir yüzey üzerinde oluşturulan ve ışı...
Hayat Döngüsü Doğada yaşayan canlıların doğumundan ölümüne kadar... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Heterojen Karışım Karışan maddelerin her birinin karışım içindeki da... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Hijyen Sağlık koruma, sağlık bilgisi. Sağlıklı bir hayat... Sağlık Terimleri, Tıp Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri, Kimya Terimleri
Hücre 1. Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük... Biyoloji Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Hücre Duvarı (Çeperi) Bitki hücrelerinde bulunur. Hücre zarının dışında... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Hücre Zarı Hücrenin dış yüzeyini çevreleyen bir tabaka oluştu... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
Post Tüylü hayvan derisi. Biyoloji Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri