Terimler Sözlüğü

Terim Açıklama İlgili Alan
Abegg kuralı Alkali metal tuzlarının güçlü asitlerle çözünürlüğ... Kimya Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Abegg'in sekiz kuralı Bir elementin pozitif ve negatif değerliklerinin m... Kimya Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
abiogenesis (abiyojenez - abiyogenez) 1. Doğa bilimlerinde abiyogenez, yaşamın kökeni so... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
abiotik (abiyotik) Cansız maddelerle ilgili. Biyoloji Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
ablation (ablasyon) Vücut dokusunun ameliyata alınması. Tıp Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
Abney Law (Abney kanunu) Eğer spektral bir renk, beyaz ışığın eklenmesiyle... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
abranchiate Solungaçsız. Zooloji (Hayvan Bilim) Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri
abrasive (aşındırıcı) Herhangi bir malzemenin sürtme veya aşındırma (abr... Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
absisik asit (abscisic acid) Büyümeyi engelleme, ağız kapanmasına yol açma, yaş... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri, Kimya Terimleri
absorbed doze Alınan radyosyon dozu. Teşhis veya tedavi amacıyla... Tıp Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
absorbence (absorbe etme) Soğurma. Bir cisme gelen ışığın şiddetinin bu cisi... Fen Bilimleri Terimleri
absorber Soğuran. Radyasyon veya tanecik enerjisini bir baş... Fen Bilimleri Terimleri, Fizik Terimleri
absorber rod Soğurucu çubuk. Nükleer reaktörde, fazla nötronlar... Fen Bilimleri Terimleri, Mühendislik Terimleri
absorption band Soğurma bandı. Seçici absorpsiyon özelliği göstere... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
absorption spectrum Soğurma spektrumu. Seçmeli olarak absorpsiyon yapa... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
abundance ratio Bolluk, bolluk oranı. Belli bir elemente ait bir i... Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri
abyssal deposits (abisal depozits) Yaklaşık 4000 6000 metre derinlikteki okyanus taba... Fen Bilimleri Terimleri, Jeoloji Terimleri
ac balancer ac dengeleyici. Çoklu tel sisteminde teller arasın... Fen Bilimleri Terimleri, Fizik Terimleri, Mühendislik Terimleri
Acanthocephala (Akantosefala) Aşağıya doğru eğik, kıvrımlı ve uzayabilir bir hor... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri, Zooloji (Hayvan Bilim) Terimleri
Acarina (akarina) Kürevî, bölünmemiş yapılı, küçük Arachnida - örümc... Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri, Zooloji (Hayvan Bilim) Terimleri

Sayfalar

Terimler Sözlüğü beslemesine abone olun.