Terimler Sözlüğü

Terim Açıklama İlgili Alan
Antiseptik El, yüz, vücuttaki hastalık yapan mikroorganizmala... Tıp Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Biyoloji Terimleri, Sağlık Terimleri, Kimya Terimleri
Anyon Negatif (–) yüklü iyon. Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
AP Diyafram önceliği. İngilizce Aperture Priority söz...
Apokromatik Objektif Mercek sisteminde ortaya çıkan renk kusurunu düzel...
APS İleri fotoğrafîk sistem. İngilizce Advanced Photog...
Ara Banyo Durdurma banyosu.
Arazi Aynı türden toprak parçası. Fizik Terimleri, Fen Bilimleri Terimleri, Mühendislik Terimleri
Argon Havada % 1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı... Fen Bilimleri Terimleri, Kimya Terimleri
Arıtma Herhangi bir maddeyi, birlikte bulunduğu başka mad... Fen Bilimleri Terimleri, Fizik Terimleri
Arka Işık Fotoğraf makinesine doğru, konuya arkadan gelen do...
Arka Netlik Objektifin en arka elamanının tepe noktasıyla, fil...
Arkeolog Arkeolojiyle ilgilenen bilim insanı. Fen Bilimleri Terimleri, Coğrafya Terimleri
Arkeoloji Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tari... Fen Bilimleri Terimleri, Coğrafya Terimleri
Artezyen Burgu ile delinerek açılan ve suyu yükseğe fışkırt...
ASA İngilizce American Standards Association sözcükler...
Aşama Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekl...
Asetat Taban Filmin tabanını oluşturan, ısıya karşı dayanaklı s...
Asfalt Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında... Fen Bilimleri Terimleri
Aşırı Geliştirme Geliştirme banyosunun normalden daha fazla etkiley...
Aşırı Pozlama Işığa karşı duyarlı malzemeye, aşırı ışık verme so...

Sayfalar

Terimler Sözlüğü beslemesine abone olun.