F.7.6.3. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme