F.8.4.1. Periyodik Sistem

Sınıf: 

Konu / Kavramlar: Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
Periyodik sisteme duyulan ihtiyaç ve periyodik sistemin oluşturulma süreci ayrıntıya girilmeden vurgulanır.
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırır.
Elementlerin özelliklerine girilmez.

Periyodik Sistemin Tarihçesi (Tarih Şeridi)

Elementleri özelliklerine göre gruplandırma ilk çağlardan beri yapılagelen bir çalışmadır. İlk çağlarda doğada toprak, su, hava ve ateş olarak dört temel elementin olduğu iddia ediliyordu. Zamanla bunların element olmadığı anlaşıldı. 1800’lü yıllarda kimi zaman elementlerin fiziki özellikleri, kimi zaman kimyasal özellikleri göz önüne alınarak bilinen elementler gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmalar sonunda bilim insanları çok farklı tablolar hazırlamıştır.

Periyodik Tablo ve Özellikleri

Periyodik Tablo ve Özellikleri

18. yy. başlarından itibaren bilim adamları keşfettikleri yeni elementlerle daha önceden bulunmuş olan elementlerin benzer yada farklı özelliklerinin olduğunu fark etmişler ve gittikçe artan element çeşitlerini bu benzer özelliklerine göre gruplandırmaya başlamışlar. Böylece elementlerin karıştırılması ihtimali en aza indirilmiş oldu hem de daha kolay öğrenilmesi sağlandı.

JOHAN DÖBEREİNER (1780-1849)
Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında Döbereiner yapmıştır. Döbereiner; benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturmuştur.

RSS - F.8.4.1. Periyodik Sistem beslemesine abone olun.