Bağımlı Değişken

Kontrollü Deney

Sonucu etkileyecek koşullardan birini değiştirip diğerlerini sabit tutarak yapılan deneylere “kontrollü deney” denir. Bir hipotezi test etmeye başlamadan önce, “deney grubu”, “kontrol grubu”, “bağımlı değişken” ve “bağımsız değişken” kavramlarını anlamanız gerekir. Deney grubunda değiştirilebilen ve etkisi olduğu düşünülen değişken, “bağımsız değişken”dir.

Bağımlı Değişken

Bir gözlemde, deneyde; bizim değiştirdiğimiz değerlere bağlı olarak değişen, gözlenen değişkendir. Yapılan bir deneyde değiştirilen değişken.

Örneğin, Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini gözlemlemek için bir deney yapacak olursak bu deneyde;
Pil Sayısı: Bağımsız Değişken
Ampul Parlaklığı: Bağımlı Değişken
olur.

RSS - Bağımlı Değişken beslemesine abone olun.