substr() Kullanımı ve PHP ile Karakter Kesme

substr() Kullanımı ve PHP ile Karakter Kesme