Deney/Etkinlik

Deneyler, etkinlikler.

Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Mikroskobun yapısını ve özelliklerini tanıyabilmek (Mikroskopun yapısını ve...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Bitki hücresinin temel kısımlarını incelemekDeney Malzemeleri:Kuru soğan, lam, lamel...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Hayvan hücresinin temel kısımlarını incelemekDeney Malzemeleri:Ağız içi epiteli, lam...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Çiçeğin kısımlarını incelemek Deney...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Bitkilerin çimlenebilmesi için gerekli olan faktörleri kavramak.Deney Malzemeleri:...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: SUYUN ELEKTRİK AKIMININ ETKİSİYLE ELEMENTLERİNE AYRILMASININ...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Prokaryot hücreleri incelemek yapılarını tanıyabilmek....
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: DNA modeli üzerinde DNA’nın yapısını kavramak ve özellikleri...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı:Bu çalışmada , biberi su içerisinde çoğalan bakterileri daha iyi görebilmek ve...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Çeşitli Canlılarda Sınıflandırma Deney Malzemeleri:...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Bağırsak zarında difüzyonu gözlemek. Deney Malzemeleri...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Sıcaklık etkisini karaciğerde bulunan katalaz enzimi üzerinde...
0

Sayfalar