Etkileşimli İçerik

İnteraktif İçerik / Etkileşimli İçerik

Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Oyunda hücreye giren zararlı maddeleri (mikropları) savunma alanına atmanız istenmekte. Savunucumuz...
0
Etkileşimli İçerik
Bu etkinlikteki amaç; hücresel organizasyondaki sıralamanın (küçükten büyüğe) öğretilmesi. 7.sınıf...
0
Etkileşimli İçerik, Ders Sunuları
Bilim insanları yıllar boyunca hücre ile ilgili çalışmalar yaptılar, çalışmalarını birbirleriyle...
0
Etkileşimli İçerik, Ders Sunuları
Hayvan hücresinde bulunan organellerin özelliklerinin öğretilmesi amacıyla hazırladığım...
0
Etkileşimli İçerik, Ders Sunuları
Bitki hücrelesindeki organellerin öğretilmesi amacıyla hazırlamış olduğum etkileşimli içerik.
0
Etkileşimli İçerik, Sınavlar/Çalışma Kağıtları
Ay'ın yapısı ve özellikleri ile ilgili doğru/yanlış, boşluk doldurma, kısa cevaplı ve çoktan...
0
Animasyon/Simülasyon, Etkileşimli İçerik
Bu etkinlikte balonun yüne sürtünerek elektriklenmesi sağlanır. Yük geçişleri ve çekme-itme...
0
Animasyon/Simülasyon, Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Sınıf içerisinde ya da evde severek ilgileneceğiniz bir etkinlik. Bu etkileşimsel içerik üç ana...
0
Animasyon/Simülasyon, Etkileşimli İçerik
Bu etkinlikte aracı Ay yüzeyine yumuşak bir şekilde iniş yaptırmaya çalışınız. Aşağıda oyunla...
0
Etkileşimli İçerik
Bu etkinliğin amacı; Osmanlı Padişahlarının 1299-1922 tarihleri arasında tahta geçiş sıralarının...
0
Etkileşimli İçerik
Bu etkinlikte amacımız; 5.sınıf öğrencilerimizin devre elemanlarını daha çabuk kavramasını...
0

Sayfalar