Oyunlar

Oyunlar

Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinlikte öğrencilerimizin uydusu olan/olmayan gezegenlerin öğrenmesi amaçlanmaktadır. Uydusu...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinliğin amacı öğrencilere gezegenlerin isimlerinin tanıtılmasıdır. Gezegenlerin yerlerini...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinlikteki amacımız; karasal ve gazsal gezegenlerin öğretilmesi. Etkinlikte Güneş Sistemi'...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinliğimizdeki amaç; öğrencilerimize kuzey ve güney yarımkürede hangi dönemlerde hangi...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinlikteki amacımız; tarihler arasında mevsimlerin öğrenilmesi. Kuzey yarım kürede...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Etkinliğimizde Güneş, Dünya ve Ay'ın konumlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Güneş, Dünya ve Ay'ı...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinlikteki amacımız; yakıtların katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılmasının öğretilmesidir....
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinliğimiz ilkokul 3.sınıflara yöneliktir. Etkinlikteki amaç, Dünya'nın hangi katmanlardan...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinliğimizdeki amaç, Dünya'nın hangi katmanlardan oluştuğunun kavranması ve katmanların...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinliğimizin amacı gökkuşağını oluşturan renklerin öğrenilmesi ve gökkuşağındaki sıralamasının...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinliğin amacı, yüklerine göre atomların öğretilmesidir. Etkinliğimizde verilen açıklamalara...
0
Etkileşimli İçerik, Oyunlar
Bu etkinlikteki amaç, Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarının sıralamasının...
0

Sayfalar