S-Ş

S-Ş Harfi ile başlayan terimler.

Sıvılaşma

1. Depremin yarattığı şok dalgalarının etkisiyle ıslak ve kum-kil karışımı gözenekli zeminlerdeki suyun, bu gözeniklerin arasından geçerek yüzeye çıkması. Bu olayla, zemin akışkan ve kararsız hale gelir.

Sismograf

Deprem sırasında oluşan dalgaların yarattığı titreşimi kaydeden aygıt. Bir ağırlığın ucuna bağlı olan kalem yardımıyla, ağırlığın oturtulduğu platformda meydana gelen titreşimler, bir motor aracılığıyla dönmekte olan rulo şeklindeki kâğıtlara kaydedilir.

Sıcak Nokta

Mantonun derinliklerinde bulunan çok yüksek sıcaklıktaki magma kaynaklarının, üst katmanların basıncını yenmesi sonucu yüzeye doğru çıktığı nokta. Bu noktalarda yanardağlar oluşur.

Soygaz

Periyodik çizelgenin sekizinci grubunu oluşturan He, Ne, Ar, Kr, Xe ve Rn gibi kolayca reaksiyona girmeyen gazlar. Asalgaz.
Bu elementlerin son katmanları doludur ve kararlı yapıdadırlar. Helyum sadece son katmanında 2 elektron bulundurduğu halde bu grupta yer alır.

Sayfalar

RSS - S-Ş beslemesine abone olun.