Çocukların azarlama, kınama ve cezayla söz dinleyip sevgiyle dolabileceğini sanmayınız! Onların yanında öyle davranınız ki, onlar sizin meziyetlerinizi bizzat görerek sizi sevmeye başlasınlar.