Bilim

Veri toplamadan teori geliştirmek büyük bir hatadır, insanlar, ...

Veri toplamadan teori geliştirmek büyük bir hatadır, insanlar, farkında olmaksızın olguları teorilere uyacak biçimde değiştirme yoluna giderler; halbuki teorileri olgulara uydurmaları gerekir. Asıl güçlük, olgu çerçevesini -yani inkâr edilemez mutlak gerçek çerçevesini- teorisyenlerin süslemelerinden ayırmaktır.

Bilimsel düşünen kişiyi diğerlerinden ayıran temel özellik, onun, ...

Bilimsel düşünen kişiyi diğerlerinden ayıran temel özellik, onun, açıklayamadığı bir durum karşısında fiziksel rahatsızlık duymasıdır. Açıklayamamanın yol açtığı acıyı, ağrı kesici bir çözüm kullanarak başından savmak istemez; çözüm mutlaka tedavi edici olmalıdır.

Sayfalar

RSS - Bilim beslemesine abone olun.