Bunların adı Yeniçeri olsun. Cenab-ı Hak yüzlerini ak...

Söz Kategori: