Elimde olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. (Horace)