Biyoloji Terimleri

Biyoloji Terimleri

Gen

Gen belirli uzunluktaki işlevsel DNA parçalarıdır. Genler kalıtımsal özelliklerimizi taşır ve farklı işlevlerdeki proteinlerin sentezlenmesini sağlar.

Kromozom

Hücre bölünmesi sırasında kromatinler kısalıp kalınlaşarak katlanır. Bu katlanmış yapıya kromozom denir. İnsanda 46 kromozom bulunur. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişlik düzeyinin bir alakası yoktur.

DNA

DNA, diğer adıyla deoksiribonükleik asit, canlının tüm yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayan genetik özelliklerini taşıyan moleküldür. İnsan DNA'sında üç milyar nükleotid vardır. DNA hücre çekirdeğinde, mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunur. DNA'nın uzunluğu yaklaşık iki metredir.

Entomoloji

Entomoloji genel olarak "Böcekler bilimi" anlamına gelir. Esas olarak, entomoloji zoolojinin bir dalı ise de yeryüzünde mevcut hayvan türlerinin 4/5' inden fazlasını oluşturan böcekler ekonomik önemleri nedeniyle de ayrı bir bilim olmuştur.

AB0 Kan Grubu Sistemi

İnsan kanındaki alyuvar antijenlerinin kan nakli için en önemli olan kısmı. İnsanlar kan grubu itibariyle A, B, AB veya 0'dan birine sahiptirler. Her gruptaki alyuvarlar sırayla A, B, AB antijenlerini taşırlar veya hiçbirini taşımazlar. Doğal antikorlar alyuvarlarda bulunmayan kan grubu antijenine karşı kanda mevcutturlar. Böylece A kan grubuna ait kişiler anti B, B grubundakiler anti A, 0 (sıfır) grubundakiler anti A ve anti B antijene sahip olup AB grubundakiler hiçbir antijene sahip değildirler.

Sayfalar

RSS - Biyoloji Terimleri beslemesine abone olun.