Biyoloji Terimleri

Biyoloji Terimleri

Metazoa

Metazoa hayvanlar aleminde protozoanlar ve süngerler hariç tüm hayvanlardan oluşan büyük bir bölüm olarak tanımlanabilir. Metazoa belirgin gerçek çok hücreli hayvanlardan oluşur. Sinirlere ve kas dokusuna sahiptirler.

Sesil Yaşam

Latince sedere kelimesinden türetilmiştir. Latincede "sedere" "oturmak" anlamına gelmektedir.Sesil yaşam ise; bir gövde, sap, pedisel ve benzeri yapılar olmaksızın doğrudan doğruya kendini bir yere bağlayarak yaşamak.

Niş ve Ekolojik Niş

Genel anlamda niş; organizmaların yaşam sahası ve görev alanını ifade etmektedir. Niş, bir organizmanın hayatında önemli rol oynayan çevresel faktörlerin tümüne denir. Bir türün yaşmak, büyümek ve üremek için gereksinim duyduğu fiziksel ve biyolojik koşullar niş kavramı ile ifade edilir.

Sayfalar

RSS - Biyoloji Terimleri beslemesine abone olun.