F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı

Sınıf: 

Konu / Kavramlar: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül
F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
a. Atom teorileri ile ilgili ayrıntıya girilmez.
b. Bilimsel bilginin zamanla değişebileceğine vurgu yapılır.
c. Bilimsel bilgi türlerinden teori hakkında genel bilgi verilir.
F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.

8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Tüm Konular Çalışma Kağıdı

8. SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI
www.fenbilimi.net
1. Aşağıda iyon haldeki elementlerin elektron dağılımı
verilmiştir. Buna göre hangi elementler aynı periyotta
yer alır?
A. K ve M
B. K ve L
C. M ve N
D. L ve M
2. Kimyasal olaylarla ilgili;
I. Toplam kütle korunur.
II. Atom türü değişir.
III. Tepkime denkleminde girenler denklemin sağına
yazılır.
Öncüllerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?
A. I ve III
B. I ve II

TEOG 2 Öncesi Çalışma Kağıtları

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
SES ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
MADDENİN HALLERİ VE ISI ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
CANLILAR VE BESİN İLİŞKİLERİ ÜNİTESİ ÖZET ÇALIŞMA KÂĞIDI
Periyodik Cetvelin Özellikleri
Periyodik cetvelde elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementler alt alta sıralanmıştır.
Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot denir. Periyodik cetvelde 7 tane periyot vardır.

RSS - F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı beslemesine abone olun.