Deney

Bağımsız Değişken

Bir deneyde veya gözlemde; bizim kendi müdehalemizle değiştirmiş olduğumuz değişkendir. Yapılan bir deneyde gözlenen ya da ölçülen değişken.

Örneğin, ampulleri seri bağlanmış bir devrede ampul sayısının ampul parlaklığına etkisinin araştırıldığı bir deneyde;

Ampul Sayısı: Bağımsız Değişken
Ampul Parlaklığı: Bağımlı Değişken

olur.

Bağımlı Değişken

Bir gözlemde, deneyde; bizim değiştirdiğimiz değerlere bağlı olarak değişen, gözlenen değişkendir. Yapılan bir deneyde değiştirilen değişken.

Örneğin, Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini gözlemlemek için bir deney yapacak olursak bu deneyde;
Pil Sayısı: Bağımsız Değişken
Ampul Parlaklığı: Bağımlı Değişken
olur.