Biyoloji Terimleri

AB0 Kan Grubu Sistemi

İnsan kanındaki alyuvar antijenlerinin kan nakli için en önemli olan kısmı. İnsanlar kan grubu itibariyle A, B, AB veya 0'dan birine sahiptirler. Her gruptaki alyuvarlar sırayla A, B, AB antijenlerini taşırlar veya hiçbirini taşımazlar. Doğal antikorlar alyuvarlarda bulunmayan kan grubu antijenine karşı kanda mevcutturlar. Böylece A kan grubuna ait kişiler anti B, B grubundakiler anti A, 0 (sıfır) grubundakiler anti A ve anti B antijene sahip olup AB grubundakiler hiçbir antijene sahip değildirler.

Acarina (akarina)

Kürevî, bölünmemiş yapılı, küçük Arachnida - örümcek ve akrep- takımı. Olgunluk öncesi dönemde altı bacağı vardır (altı ayaklı larva). Her türlü çevrede yaşayan, dünya genelinde yaygın ve ekonomik önem arzeden bir gruptur. Birçoğu parazit hayat sürer (Kenefe sınıfı).