Fen Bilimleri Terimleri

Kontrollü Deney

Sonucu etkileyecek koşullardan birini değiştirip diğerlerini sabit tutarak yapılan deneylere “kontrollü deney” denir. Bir hipotezi test etmeye başlamadan önce, “deney grubu”, “kontrol grubu”, “bağımlı değişken” ve “bağımsız değişken” kavramlarını anlamanız gerekir. Deney grubunda değiştirilebilen ve etkisi olduğu düşünülen değişken, “bağımsız değişken”dir.

Sıvılaşma

1. Depremin yarattığı şok dalgalarının etkisiyle ıslak ve kum-kil karışımı gözenekli zeminlerdeki suyun, bu gözeniklerin arasından geçerek yüzeye çıkması. Bu olayla, zemin akışkan ve kararsız hale gelir.

Sismograf

Deprem sırasında oluşan dalgaların yarattığı titreşimi kaydeden aygıt. Bir ağırlığın ucuna bağlı olan kalem yardımıyla, ağırlığın oturtulduğu platformda meydana gelen titreşimler, bir motor aracılığıyla dönmekte olan rulo şeklindeki kâğıtlara kaydedilir.

Sıcak Nokta

Mantonun derinliklerinde bulunan çok yüksek sıcaklıktaki magma kaynaklarının, üst katmanların basıncını yenmesi sonucu yüzeye doğru çıktığı nokta. Bu noktalarda yanardağlar oluşur.

Sayfalar

RSS - Fen Bilimleri Terimleri beslemesine abone olun.