Pamuk

Karışık Protista Kültürünün Hazırlanması

Bu çalışmada, hazırladığınız küçük su kültüründe, çeşitli mikroskobik organizmaların sayılarındaki değişiklikleri gözleyeceksiniz. Gözlediğiniz bu organizmaların sayısı ve çeşitleri üzerinde etkili olan faktörler besin, ısı ışık ve nemdir.

Kullanılan Araç ve Gereçler :

  • 3 – 4 litrelik geniş ağızlı kavanoz
  • Kavanozu kapatmak için cam   
  • Mikroskop
  • Lam ve lameller
  • Damlalık ve pamuk

Deneyin Yapılışı :

Çimlenmeye Etki Eden Faktörler

Deneyin Amacı:
Bitkilerin çimlenebilmesi için gerekli olan faktörleri kavramak.
Deney Malzemeleri:
Fasulye tohumları, pamuk, plastik kap, su.
Deneyin Yapılışı:
Plastik kaplar 1’den 4’e kadar numaralandırılır. Kaplara bir miktar pamuk konur. Pamukların arasına dörder adet fasulye tohumu yerleştirilir. Kaplar şu koşullar sağlanarak çimlenmeye bırakılır.

  1. kap Işıklı, oda sıcaklığında, sulu
RSS - Pamuk beslemesine abone olun.