Ders Notları - Önemli Notlar - Özetler

Bölüm 1: Basınç Nedir? Katılarda Basınç Ders Notu - Konu Özeti 1

Katı Basıncı - Katılarda Basınç Bo...
8.Sınıf Basınç 8.Sınıf - 3.Ünite: Basınç

Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve bec...
Enerji Dönüşümleri Bölüm 3: Enerji Dönüşümleri Ders Notu - Konu Özeti 1

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Enerji Dönüşümü ve Enerjinin Korunumu...
Bölüm 2: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Ders Notu - Konu Özeti 1

KUVVET, İŞ ve ENERJİ İLİŞKİSİ İş Gün...
Bölüm 1: Kütle ve Ağırlık İlişkisi Ders Notu - Konu Özeti 1

KÜTLE ve AĞIRLIK İLİŞKİSİ Yer Çekimi Kuvvet...
7.Sınıf - 3.Ünite: Kuvvet ve Enerji

Bu ünitede öğrencilerin; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenmeleri ve aralarındaki ilişki ve f...
Sabit Süratli Hareket Grafiklerinin Çizimi

Sabit Süratli Hareket Grafikleri Sabit Süratli Hareket Eşit zaman aralı...
Bölüm 2: Sabit Süratli Hareket Ders Notu - Konu Özeti 1

Sabit Süratli Hareket Hareket ve Alınan Yol Varl...
Bölüm 1: Bileşke (Net) Kuvvet Konusu Ders Notu - Konu Özeti 1

Bileşke Kuvvet Duran bir cismi hareket et...
6.Sınıf - 3.Ünite: Kuvvet ve Hareket

Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çi...

Sayfalar