M

Mitokondri

Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organeldir. Bu organelde besinler parçalanarak hücrenin kullanabileceği enerji açığa çıkarılır. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.

Metal

Periyodik çizelgenin sol ve orta tarafında yer alan, dövülebilen, çekilebilen tel ve levha hâline getirilebilen, metalik parlaklık gösteren, ısı ve elektrik iletkenliği iyi olan oksitleri bazik özellik gösteren elementler.

Model

Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek. Derslerde işlenen konuların daha iyi anlaşılması için gözle görülemeyen ya da çok büyük olan cisimlerin basitçe tasarlanmış hâli. Örneğin iskelet modeli vb.

Ders Notları (Yeni Eklenen)

Merak Edilenler (Yeni Eklenen)