Periyodik Tablo

Soygaz

Periyodik çizelgenin sekizinci grubunu oluşturan He, Ne, Ar, Kr, Xe ve Rn gibi kolayca reaksiyona girmeyen gazlar. Asalgaz.
Bu elementlerin son katmanları doludur ve kararlı yapıdadırlar. Helyum sadece son katmanında 2 elektron bulundurduğu halde bu grupta yer alır.