Bildiklerimiz bizi cehaletimize yaklaştırır.

Söz Kategori: 
Söyleyen: