Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.

Söz Kategori: