T

Tam Gölge

Bir noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan yani opak bir cisim konulduğunda cismin arkasındaki ekranda karanlık bir bölge oluşur. Meydana gelen bu karanlık bölgeye tam gölge denir. Tam gölge, ışık kaynağından hiç ışık almayan ve sınırları kesin olan bölgedir.

Termometre

Sıcaklık ve sıcaklık değişimlerini ölçen alet. Termometreler dijital, sıvılı veya katı maddeden yapılmış olabilir. Maddelerin genleşme ve büzüşme özelliklerine göre termometreler üretilmiştir. Civalı termometreler civanın zehirli olması gerekçesiyle yasaklanmıştır.

Tür

1. Birbirine benzeyen, yalnızca kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerin oluşturduğu canlı grubu.
2. Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, kendi aralarında üreyip verimli döller meydana getiren canlıların oluşturduğu topluluk.

Ders Notları (Yeni Eklenen)

Merak Edilenler (Yeni Eklenen)